• Misja

    • Nasze przedszkole – drugim domem dla dziecka, który oferuje:

     • Bezpieczeństwo;
     • Poszanowanie godności i odrębności;
     • Respektowanie praw i obowiązków;
     • Podmiotowe traktowanie dziecka;
     • Szeroką ofertę edukacyjną;
     • Nowoczesne metody nauczania i wychowania;
     • Atrakcyjność zajęć i zabaw;
     • Zniesienie progu edukacyjnego między przedszkolem a szkołą;
     • Kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach;
     • Dbałość wszystkich pracowników placówki o dobro dziecka.

      

     WIZJA

     1. Nasze przedszkole to przedszkole nowoczesne, zdolne do „samodoskonalenia”, preferujące wysokie kwalifikacje pedagogiczne.
     2. Nasi klienci: dzieci, rodzice, szkoła, otrzymują szeroką ofertę edukacyjną, dostosowaną do ich możliwości i oczekiwań.
     3. Praca wychowawczo-dydaktyczna opiera się na programach uwzględniających zmiany oraz indywidualizację oczekiwań.
     4. Placówka jest otwarta dla środowiska, promująca swoje osiągnięcia.
     5. Posiada nowoczesne, funkcjonalne wyposażenie umożliwiające prowadzenie różnorodnych innowacyjnych działań wychowawczo-dydaktycznych.
     6. Proces zarządzania opiera się na 5 przesłankach:
      • Skuteczne planowanie;
      • Sprawne organizowanie;
      • Efektywne kierowanie;
      • Rzeczowe motywowanie;
      • Konstruktywne motywowanie.
  • Kontakty

   • Przedszkole nr 7, Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 4
   • p7@oswiata.tarnobrzeg.pl
   • p7@oswiata.tarnobrzeg.pl
   • 15 8226576
   • 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 4
 • Galeria zdjęć

   brak danych